नेपाल Nepal जगत Jagat, काफ्ले Kafle डोलराज Dolraj, धिताल Dhital राजेन्द्रप्रसाद Rajendraprasad, and कोइराला Koirala अतुल Atul. 2023. “नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा राधाकृष्ण थारु र संसदमा उनको योगदान”. HISAN: Journal of History Association of Nepal 9 (1):53-70. https://doi.org/10.3126/hisan.v9i1.64023.