शाक्य Shakya सौन्दर्यवती Saundaryavati. 2022. “पाल्पा, तानसेन क्षेत्रमा बौद्ध–धर्मको ऐतिहासिक विकास र वर्तमान अवस्था :एक अध्ययन {Historical Development and Current Status of Buddhism in Palpa, Tansen Region: A Study}”. HISAN: Journal of History Association of Nepal 8 (1):123-26. https://doi.org/10.3126/hisan.v8i1.53090.