उलक Ulak व. B. (2023). पनौती एक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य : प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र. HISAN: Journal of History Association of Nepal, 9(1), 118–124. https://doi.org/10.3126/hisan.v9i1.64111