(1)
उलक Ulak व. B. पनौती एक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य : प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र. HISAN: J. Hist. Ass. Nep. 2023, 9, 118-124.