[1]
उलक Ulak व.B. 2023. पनौती एक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य : प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र. HISAN: Journal of History Association of Nepal. 9, 1 (Dec. 2023), 118–124. DOI:https://doi.org/10.3126/hisan.v9i1.64111.