1.
खत्री Khatri लL. खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. ३, बाम्राङको समुदायमा रहेका जातजातीमा खानेपानीको अवस्था. DMC J. [Internet]. 2022 Jul. 1 [cited 2024 Mar. 2];7(6):48-60. Available from: https://nepjol.info/index.php/dmcj/article/view/57689