खत्री Khatri लिलाबहादुर Lilabahadur. “खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. ३, बाम्राङको समुदायमा रहेका जातजातीमा खानेपानीको अवस्था”. DMC Journal 7, no. 6 (July 1, 2022): 48–60. Accessed July 18, 2024. https://nepjol.info/index.php/dmcj/article/view/57689.