खतिवडा Khatiwada ऋषिराम Rishiram. “"गोलार्द्धका दुई छेउ’ एकाड्ढीमा संवाद विश्लेषण”. DMC Journal 7, no. 6 (July 1, 2022): 9–15. Accessed February 24, 2024. https://nepjol.info/index.php/dmcj/article/view/57665.