खत्री Khatri ल. L. “खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. ३, बाम्राङको समुदायमा रहेका जातजातीमा खानेपानीको अवस्था”. DMC Journal, vol. 7, no. 6, July 2022, pp. 48-60, doi:10.3126/dmcj.v7i6.57689.