[1]
गुरुङ Gurung ग. G., “के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ ? कवितामा लयविधान”, DMC J., vol. 7, no. 6, pp. 16–24, Jul. 2022.