[1]
लामा Lama अ. A., “कुलेले आत्महत्या गर्यो ? कथामा अनुभूतिको संरचना ”, DMC J., vol. 7, no. 6, pp. 1–8, Jul. 2022.