लामा Lama अ. A. (2022) “कुलेले आत्महत्या गर्यो ? कथामा अनुभूतिको संरचना ”, DMC Journal, 7(6), pp. 1–8. doi: 10.3126/dmcj.v7i6.57658.