खत्री Khatri ल. L. (2022). खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. ३, बाम्राङको समुदायमा रहेका जातजातीमा खानेपानीको अवस्था. DMC Journal, 7(6), 48–60. https://doi.org/10.3126/dmcj.v7i6.57689