(1)
लामा Lama अ. A. कुलेले आत्महत्या गर्यो ? कथामा अनुभूतिको संरचना. DMC J. 2022, 7, 1-8.