[1]
लामा Lama अ.A. 2022. कुलेले आत्महत्या गर्यो ? कथामा अनुभूतिको संरचना . DMC Journal. 7, 6 (Jul. 2022), 1–8. DOI:https://doi.org/10.3126/dmcj.v7i6.57658.