1.
गौतम Gautam दD. सम्यक् सम्बुद्ध महाकाव्यको कथानक र चरित्रचित्रणबिचको सङ्गति {Correlation between plot and characterization of Samyak Sambuddha epic}. Dhaulagiri J. Contemp. Iss. [Internet]. 2023 Sep. 18 [cited 2024 Jul. 18];1(1):86-92. Available from: https://nepjol.info/index.php/djci/article/view/58641