[1]
गौतम Gautam द. D., “सम्यक् सम्बुद्ध महाकाव्यको कथानक र चरित्रचित्रणबिचको सङ्गति {Correlation between plot and characterization of Samyak Sambuddha epic}”, Dhaulagiri J. Contemp. Iss., vol. 1, no. 1, pp. 86–92, Sep. 2023.