गौतम Gautam दीपकप्रसाद Dipak. 2023. “सम्यक् सम्बुद्ध महाकाव्यको कथानक र चरित्रचित्रणबिचको सङ्गति {Correlation Between Plot and Characterization of Samyak Sambuddha Epic}”. Dhaulagiri Journal of Contemporary Issues 1 (1):86-92. https://doi.org/10.3126/djci.v1i1.58641.