(1)
गौतम Gautam द. D. सम्यक् सम्बुद्ध महाकाव्यको कथानक र चरित्रचित्रणबिचको सङ्गति {Correlation Between Plot and Characterization of Samyak Sambuddha Epic}. Dhaulagiri J. Contemp. Iss. 2023, 1, 86-92.