[1]
गौतम Gautam द.D. 2023. सम्यक् सम्बुद्ध महाकाव्यको कथानक र चरित्रचित्रणबिचको सङ्गति {Correlation between plot and characterization of Samyak Sambuddha epic}. Dhaulagiri Journal of Contemporary Issues. 1, 1 (Sep. 2023), 86–92. DOI:https://doi.org/10.3126/djci.v1i1.58641.