(1)
कार्की स. . ‘बुढा र बुढी’ लोककथाको संरचनात्मक अध्ययन. Cognition 2023, 5, 176-181.