[1]
कार्की स. 2023. ‘बुढा र बुढी’ लोककथाको संरचनात्मक अध्ययन. Cognition. 5, 1 (Jun. 2023), 176–181. DOI:https://doi.org/10.3126/cognition.v5i1.55435.