पौड्याल Poudyal लतादेवी Latadevi. 2022. “"नैकापे सर्किनी’’ कथामा सबाल्टर्र्न (सिमान्तीयता) {The Subaltern (Marginality) in the Story of ‘Naikape Sarkini’}”. Bouddhik Abhiyan (बौद्धिक अभियान) 7 (1):148-59. https://doi.org/10.3126/bdkan.v7i1.47805.