अधिकारी Adhikari ल. L. “श्रीको खोजी कथासङ्ग्रहमा शक्तिको लघुराजनीति {The Micro Politics of Power in Sri’s Investigative Fiction Collection}”. AWADHARANA, vol. 7, no. 1, Nov. 2022, pp. 13-23, doi:10.3126/awadharana.v7i1.49338.