तिमिल्सिना Timilsina य. . Y. “अनुकरण सिद्धान्त र नेपाली साहित्यमा यसको प्रभाव {Imitation Theory and Its Impact on Nepali Literature}”. AWADHARANA, vol. 7, no. 1, Nov. 2022, pp. 1-12, doi:10.3126/awadharana.v7i1.49334.