तिमिल्सिना Timilsina य. . Y. (2022). अनुकरण सिद्धान्त र नेपाली साहित्यमा यसको प्रभाव {Imitation theory and its impact on Nepali literature}. AWADHARANA, 7(1), 1–12. https://doi.org/10.3126/awadharana.v7i1.49334