Khadka, B. K. “Development of ELT in Nepal: An Overview”. Journal of NELTA, vol. 27, no. 1-2, Dec. 2022, pp. 124-40, doi:10.3126/nelta.v27i1-2.53199.