Adhikari, M. (2012) “Teacher development in the EFL contexts: Principles and strategies”, Journal of NELTA, 16(1-2), pp. 133–135. doi: 10.3126/nelta.v16i1-2.6137.