Mansur, Dil, Subindra Karki, Pragya Shrestha, and Sunima Maskey. 2020. “A Sonographic Study of Kidney Dimensions Among Nepalese Children”. Journal of Nepal Paediatric Society 40 (3), 164-71. https://doi.org/10.3126/jnps.v40i3.29303.