Vol 15, No 1 (2016)

Table of Contents

Editorial

Bikash Shrestha
PDF
1

Original Articles

Bishwo Ram Amatya, Binita Acharya, Bishwas Pradhan, Modh Nath Marhattha
PDF
2-8
Padma Rai, Anita Adhikari, Manjari Bajracharya
PDF
9-16
Manushri Sharma, HS Batra, Mithu Banerjee, Arabinda Mohan Bhattarai, Deeptika Agarwal
PDF
17-25
Indu K.C.
PDF
26-31
Rishi Pokhrel, Aseem Tandon, Rajan Bhatnagar
PDF
32-35
Rashmi Shrestha, Anjan Khadka, Nishith Singh
PDF
36-42
Sanjeet Krishna Shrestha, Raina Chaudhary, Sabita Bhatta, Manan Karki, Brajendra Srivastava, Ushab Rana Mousin, Rabindra Khunjeli, Jyoti Shrestha
PDF
43-51
Binod Raut, Anjan Khadka, Rabindra Nath Borah
PDF
52-60
Kumar Roka, Pratibha Bista Roka
PDF
61-65
Shanti Bajracharya, Liza Nagarkoti
PDF
66-69

Case Reports

Sabita Bhatta, Raina Chaudhary, Bhairab Kumar Hamal
PDF
70-72