Vol 3, No 1 (2015)

Table of Contents

Editorial

Narayan P. Chapagain
PDF

Articles

Leela Pradban Joshi, Laxmi Risal, Shankar Prasad Shrestha
PDF
1-5
Binod Adhikari, Narayan P. Chapagain
PDF
6-17
Nilam Shrestha, Jeevan Jyoti Nakarmi
PDF
18-22
Bishnu Prasad Paudel, Nurapati Pantha, Narayan Prasad Adhikari
PDF
24-34
Indra Bahadur Karki
PDF
35-40
Ram P. Regmi
PDF
41-49
Madhav Prasad Ghimire, Gopi Chandra Kaphle, R.K. Thapa
PDF
50-54
Amir Shakya, Prakash Gautam, Raju Khanal
PDF
55-59
I. Koirala, B.P. Singh, I.S. Jha, A.K. Mallik
PDF
60-66
Sangeeta Maharjan, Ram P. Regmi
PDF
67-72
Kabi Raj Bantawa
PDF
73-81
L.N. Mishra
PDF
82-88
Shalika Ram Bhandari, Ram Kumar Thapa, Madhav Prasad Ghimire
PDF
89-96
S.K. Chakrabarti, J.P. Yadav, S.M. Rafique
PDF
97-101